Vítejte v aplikaci ONTARIO, která Vám umožní vytvořit nebo spravovat nabídky a pojistné smlouvy a administrovat pojistné události.


Kalkulace

Připravte novou nabídku nebo spravujte již evidované kalkulace. Můžete zde také přímo pokračovat k přípravě Pojistné smlouvy z uložené nabídky.


Smlouvy

Vytvořte novou smlouvu přímým zadáním. Získáte zde také přehled o všech Vašich smlouvách.


Pojistné události

Zaregistrujte novou pojistnou událost nebo spravujte dříve zadané škody.